Santa Barbara MTD Bus Route 2 Icon

EAST SANTA BARBARA

Toward Downtown Santa Barbara
Salinas • Milpas • Santa Barbara High School • Anapamu • Transit Center

Santa Barbara MTD Bus Route 2 Icon

EAST SANTA BARBARA

Toward East Santa Barbara
Transit Center • Anapamu • Santa Barbara High School • Milpas • Salinas

Santa Barbara MTD Bus Route 2 Icon

EAST SANTA BARBARA

Toward Downtown Santa Barbara
Salinas • Milpas • Santa Barbara High School • Anapamu • Transit Center

Santa Barbara MTD Bus Route 2 Icon

EAST SANTA BARBARA

Toward East Santa Barbara
Transit Center • Anapamu • Santa Barbara High School • Milpas • Salinas

Santa Barbara MTD Bus Route 2 Icon

EAST SANTA BARBARA

Toward Downtown Santa Barbara
Salinas • Milpas • Santa Barbara High School • Anapamu • Transit Center

Santa Barbara MTD Bus Route 2 Icon

EAST SANTA BARBARA

Toward East Santa Barbara
Transit Center • Anapamu • Santa Barbara High School • Milpas • Salinas


DOWNLOAD